Львівська обласна Мала академія наук
учнівської молоді

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Н А К А З

 

20.02. 2016 р.

Львів

08-01/68

 

Про проведення обласного заочного конкурсу

«Якби ти знав, як много важить слово...»,

присвяченого 160-річчю від дня народження
та 100-річчю пам’яті Івана Франка

 

З метою вшанування творчої спадщини Івана Франка, формування умінь і навичок літературної та дослідницької діяльності учнівської молоді, підтримки талановитої молоді та творчої праці педагогів

 

НАКАЗУЮ:

1. Провести обласний заочний конкурс «Якби ти знав, як много важить слово...», (далі – Конкурс) з 2 березня до 16 травня 2016 року.

2. Затвердити Положення про проведення Конкурсу (додається).

3. Затвердити склад оргкомітету та журі Конкурсу (додатки 1, 2).

4. КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» (Бородчук І.А.):

4.1. Забезпечити організацію і проведення Конкурсу відповідно до Положення.

4.2. Керівникам органів управління освітою, начальнику відділу професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки Вороняку Р.М.:

5.1. Забезпечити інформування учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів про Конкурс.

5.2. Забезпечити подання конкурсних робіт учнів загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів до 16 травня 2016 року в оргкомітет (79007, м. Львів, вул. Коперника, 42, КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», кімн. 26).

6. Нагородити переможців Конкурсу дипломами департаменту освіти і науки та цінними подарунками.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та соціального захисту С.І. Книшик.

 

 

 

Директор                                                                                           О.І.Небожук


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації

08-01/68 від 20.02.2016 р.

 

Положення про проведення обласного заочного конкурсу
«Якби ти знав, як много важить слово...», присвяченого 160-річчю
від дня народження та 100-річчю пам’яті Івана Франка

 

1. Мета і завдання

1.1. Конкурс проводиться з метою вшанування творчої спадщини Івана Франка, формування умінь і навичок літературної та дослідницької діяльності учнівської молоді, підтримки талановитої молоді та творчої праці педагогів.

1.2. Основними завданнями Конкурсу є:

- виявлення обдарованої учнівської молоді;

- залучення школярів і студентів до поглибленого вивчення творчості Івана Франка;

- залучення молоді до пізнавальної та дослідницької діяльності;

- стимулювання творчого мислення та самовдосконалення молоді.

 

2. Керівництво Конкурсом

Загальне керівництво Конкурсом здійснює департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації. Безпосередньо організацію Конкурсу проводить КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

 

3. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні (студенти) відповідного віку професійно-технічних, позашкільних і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (далі – учасники).

3.2. Кожний учасник має право представити на Конкурс лише одну реферативну або дослідницьку роботу на визначену організаційним комітетом тематику.

3.3. До участі в Конкурсі допускаються реферативні або дослідницькі роботи учасників, виконані індивідуально.

 

4. Порядок і терміни проведення Конкурсу

4.1. Для організації та проведення Конкурсу затверджується склад оргкомітету і журі.

4.2. Конкурс проводиться у двох номінаціях: реферативна робота й дослідницька робота.

4.3. Орієнтовна тематика реферативних та дослідницьких робіт:

 

Номінація «Реферативна робота»:

1.      Іван Франко – поліглот.

2.      Перекладацька діяльність І. Франка.

3.      І. Франко у спогадах жінок (К. Гриневичева, К. Попович, У. Кравченко).

4.      Іван Франко і вічне місто Рим.

5.      Улюблені слова та фрази Івана Франка.

6.      Іван Франко ‑ популяризатор краєзнавчих екскурсій.

7.      Іван Франко – збирач фольклору.

 

Номінація «Дослідницька робота»:

1. Важливість випадку в новелі Івана Франка «Терен у нозі».

2. Весняні контрасти в поетичному циклі Івана Франка «Майові елегії».

3. Історія однієї дружби (І, Франко «Два приятелі»).

4. Маленький грішник (І. Франко «Мій злочин» або «Оловець»).

5. Кольороназви у збірці «Зівяле листя» Івана Франка.

6. Лексичні діалектизми в лолинському циклі Івана Франка (на прикладі оповідання «Лесишина челядь» або «Вугляр»).

7. Порівняння в «Зівялому листі» Івана Франка.

8. Нові старі теми (І. Франко «На старі теми»).

9. Складнопідрядні речення у повісті Івана Франка «Перехресні стежки».

10. Промови Івана Франка (тематична характеристика).

11. До історії взаємин Івана Франка та митрополита Андрея Шептицького.

12. Відень очима Івана Франка (на основі епістолярної спадщини).

13. Інтер’єр у малій прозі Івана Франка.

14. Опришківський рух у творчості Івана Франка.

15. Новела «Чиста раса» ‑ «угорсько-закарпатський» твір Івана Франка.

16. Феномен жіночої злочинності в оповіданні Івана Франка «Батьківщина».

17. Порівняльні звороти у повісті Івана Франка «Борислав сміється».

18. Присвяти та епіграфи у поетичних збірках Івана Франка.

19. Між казкою та байкою: «Історія кожуха» Івана Франка.

20. Образ ледаря у казці Івана Франка «Без праці».

21. Вулиці Львова в романі Івана Франка «Для домашнього огнища».

22. «Профілі і маски» І.Франка (поетичні послання і звернення).

23. «Мідна струна» І.Франка (сатирична поезія).

24. Художні сни І.Франка.

25. Вічні образи в поезії І.Франка.

26. Жанр легенди в поезії І.Франка.

27. Образ неволі в поезії І.Франка.

28. Національна ідея в поезії І.Франка.

29. Поетичний космос І.Франка.

30. Образ Дон-Кіхота в художній версії І.Франка.

31. Топос дороги в поемах І.Франка.

32. Мотив самотності у поемах І.Франка.

33. Технологія збагачення у творах І.Франка «Boa constrictor» і «Борислав сміється».

34. Бенедьо Синиця і Євген Рафалович – художня «корекція» естетичного ідеалу І.Франка (порівняльний аспект).

35. Поетика інтер’єру у прозі І.Франка.

36. Концепт злодійства у прозі І.Франка.

 

4.4. Конкурс проводиться з 2 березня до 16 травня 2016 року.

4.5. Конкурсні матеріали надсилаються не пізніше 16 травня 2016 року на адресу: 79000, м. Львів, вул. Коперника, 42, КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», кімн. 26)

4.6. Результати Конкурсу буде підведено до 25 травня 2016 року.

 

5. Документація Конкурсу

5.1. Для участі у Конкурсі претенденти подають оргкомітетові до 16 травня 2016 року такі документи:

1) заповнену заявку (додаток 3);

2) реферативну або дослідницьку роботу. Реферативна робота – це короткий виклад у письмовій формі основного змісту наукової праці чи ряду праць, які вивчав учень, з аналізом запропонованих шляхів вирішення певної проблеми. Дослідницька робота – це самостійно виконане наукове дослідження з тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результати та власні висновки дослідження. Дослідницька робота має бути проведена учнем самостійно під керівництвом наукового керівника – фахівця у відповідній галузі (педагогічного чи науково-педагогічного працівника загальноосвітнього, професійно-технічного, позашкільного або вищого навчального закладу).

5.2. Робота має бути надрукована шрифтом Times New Roman текстового редактору Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5. Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. Обсяг реферативної роботи: до 15 друкованих сторінок формату А4. Обсяг дослідницької роботи – 15-20 сторінок.

5.3. Роботи слід подавати у роздрукованому та електронному вигляді (на диску CD-R, обов’язково підписаному).

 

6. Умови проведення

6.1. Реферативна робота оцінюється за такими критеріями:

 

Критерії оцінювання реферативної роботи

Бали

Формулювання актуальності, мети, завдань роботи

15

Виділення головного, суттєвого при розкритті теми

15

Практичне значення обраної теми

15

Самостійний аналіз опрацьованого матеріалу і висловлення особистого ставлення до явищ та подій, що вивчаються. Авторський варіант вирішення проблеми

15

Підведення підсумків і написання висновків

15

Дотримання умов оформлення реферативної роботи

10

Володіння матеріалом

15

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за реферативну роботу, – 100 балів.

 

6.2. Дослідницька робота оцінюється за такими критеріями:

Критерії оцінювання дослідницької роботи

Бали

Чіткість постановки проблеми, мети та завдання дослідження

25

Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни

35

Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність темі, поставленим завданням і меті дослідження

25

Відповідність вимогам щодо оформлення дослідницьких робіт

15

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за дослідницьку роботу, – 100 балів.

6.3. Робота має бути написана державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису.

6.4. Реферативні та дослідницькі роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу або оформлені з порушенням цих вимог, а також подані після 16 травня 2016 року, до участі в Конкурсі не допускаються.

6.5. Подані на Конкурс реферативні та дослідницькі роботи не рецензуються і не повертаються.

7. Визначення переможців

7.1. Журі визначає переможців у кожній номінації, що зайняли перше, другі та треті місця, у співвідношенні 1:2:3. Кількість переможців не має перевищувати 50 % від загальної кількості учасників у кожній номінації окремо.

7.2. Перше місце присуджується, якщо учасник набрав 85 балів і більше, друге місце – 80-84 бали, третє місце – 75-80 балів.

 

8. Нагородження переможців

Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації та цінними подарунками.

 

9. Оргкомітет і журі Конкурсу

9.1. Організаційний комітет Конкурсу.

9.1.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, до складу якого входять педагогічні працівники КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

9.1.2. Персональний склад організаційного комітету Конкурсу затверджується наказом департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

9.1.3. Очолює організаційний комітет Конкурсу голова, який визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету; керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

9.1.4. Члени організаційного комітету Конкурсу здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу; забезпечують порядок проведення Конкурсу, оформлюють документи щодо проведення та підведення підсумків Конкурсу.

9.2. Журі Конкурсу.

9.2.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання творчих або дослідницьких робіт учасників і визначення переможців Конкурсу в кожній номінації.

9.2.2. Кількість членів журі в кожній номінації становить не більше 5-6 осіб і не повинна перевищувати третини від кількості учасників у номінації.

9.2.3. До складу журі в кожній номінації Конкурсу входять: голова журі, члени журі та секретар. До складу журі входять педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою). До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників.

9.2.4. Персональний склад журі Конкурсу затверджується наказом департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

9.2.5. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців Конкурсу, підписує оцінювальні протоколи Конкурсу.

9.2.6. Члени журі Конкурсу забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних робіт учасників під час проведення Конкурсу; заповнюють оцінювальні протоколи Конкурсу; визначають переможців Конкурсу.

 

10. Фінансування

Фінансові витрати на проведення Конкурсу проводяться за рахунок КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» та відповідно до затвердженого кошторису.

 


Додаток 1

до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації

08-01/68 від 20.02.2016 р.

 

 

 

Склад оргкомітету Конкурсу

 

 

Голова оргкомітету:

Бородчук І.А., директор КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»

 

Члени оргкомітету:

Зінько М.Ю., керівник гуртка КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»;

Хомик Т.С., керівник гуртка КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»;

 

 

 

 

 


Додаток 2

до наказу департаменту

освіти і науки облдержадміністрації

08-01/68 від 20.02.2016 р.

 

 

Склад журі Конкурсу

 

Голова журі:

Корнійчук В.С., проф. ЛНУ імені Івана Франка (за згодою)

 

Члени журі:

Тихолоз Н.Б., канд. філолол. наук, старший наук. співробітник Інституту Івана Франка НАН України (за згодою)

Вербицька Л.О., канд. філолол. наук, доцент Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (за згодою)

Микитюк В.І., канд. філолол. наук, доцент ЛНУ імені Івана Франка (за згодою)

 


Додаток 3

до наказу департаменту

освіти і науки облдержадміністрації

08-01/68 від 20.02.2016 р.

 

Заявка

на участь у обласному конкурсі «Якби ти знав, як много важить слово...»,

присвяченому 160-річчю від дня народження та 100-річчю пам’яті

Івана Франка

 

Тема роботи:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Номінація:________________________________________________________________

Прізвище:_________________________________________________________________

Ім’я:______________________________________________________________________

По батькові:_______________________________________________________________

Число, місяць, рік народження:_______________________________________________

Клас (курс):_______________________________________________________________

Найменування загальноосвітнього /позашкільного/ навчального закладу:___________

__________________________________________________________________________

Поштова адреса учасника:___________________________________________________

__________________________________________________________________________

Контактний телефон: __________________ е-mail:_______________________________

Науковий керівник:

__________________________________________________________________________

/прізвище, ім’я, по батькові/

__________________________________________________________________________

/місце роботи, посада/

Контактний телефон: __________________ е-mail:_______________________________

 

 

Керівник загальноосвітнього

/позашкільного/ навчального закладу                                                  /П. І. Б./

                                                                                                              /підпис/           

                                                                                                                      М.П.