Львівська обласна Мала академія наук
учнівської молоді

Історія


Методист:
Нестерович Мар'яна Миколаївна

 

В цій секції учні поглиблюють отримані в школі знання, вивчають маловідомі історичні явища і події; розвивають уміння опрацьовувати зразки історіографічних джерел, аналізувати, узагальнювати, порівнювати історичні факти, логічно і послідовно висловлювати свою думку, формувати досвід дослідницько-пошукової роботи та написання перших наукових робіт.
Форми навчання різноманітні: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота учнів, написання науково-дослідницьких робіт, рефератів, контрольних робіт тощо. В секції працюють такі відділення: історії України, історичного краєзнавства, етнології, археології. Набір учнів проводиться з 9-10 класів.