ќбласний конкурс-змаганн¤ з робототехн≥ки "–обо—умо"
(25 кв≥тн¤ 2015 р.)